سلام 🤓

محتوای این وب سایت، گردشگری و مسکن، به پشتیبانی شرکت آرت پرکس، به شماره ثبتی ۲۴-۱۸۰۲۷ در ترکیه، تولید و نشر می شود.
فعالیت این شرکت در چهارچوب قوانین و قواعد جاری کشور جمهوری ترکیه می باشد. محتوا نیز مبتنی بر قوانین و مقررات متداول ایران است.

دفتر استانبول

شهرستان باشاک شهیر، محله ی دوم باهچه شهیر، مجتمع سپرادون کوارتز بلوک D3، واحد 113

۶۶۹۵۹۱۵ (۰۲۱۲) + ۶۶۹۵۹۱۶ (۰۲۱۲)


و نیز همکاران:

نژاد: ۰۰۹۰۵۳۹۲۰۴۵۵۶۰
جوانشور: ۰۰۹۸۹۱۴۴۰۹۹۶۰۰
خانم وثوقی: ۰۰۹۰۵۳۸۳۱۰۷۲۱۷

 ارسال مدارک: 118turkey@gmail.com

6695915 (0212) + 6695916 (0212)

دفتر آلانیا

شهرستان آلانیا، بلوار احمد تکوش، محله ی شکرخانه، کوچه ی آکای، واحد ۳۲

فاضلی: ۰۰۹۰۵۵۳۸۵۹۱۱۰۹