به منظور ارائه ی خدمات مطلوب و پرهیز از تداخل در زمان ملاقات ها، تنها با تکمیل و ارسال فرم زیر خواهیم توانست به شما متقاضی عزیز برای خرید و یا اجاره خانه کمک کنیم.

با حضور خود در این صفحه، تأیید می کنید که می خواهید با ما در باهچه شهیر ملاقات کنید. همچنین تأیید می کنید که درخواست شما معتبر است و در مورد قصد خود جدی هستید. و در آخر، شما تأیید می کنید که اطلاعات صحیحی را وارد خواهید کرد و به زمان ملاقات خود متعهد خواهید بود.

ما وظیفه داریم اطلاعات شما را ایمن نگه داریم و با دیگران به اشتراک نگذاریم. همچنین متعهد می شویم که در صورت عدم انتخاب خانه ای برای اجاره یا خرید، هزینه ای از شما دریافت نخواهیم کرد.